" Het Eiland "

Een Renovatieproject wat uitmonde in een beschermd stadsgebied. 


“HET EILAND”, GRONINGEN

'Het Eiland', gelegen in de Korrewegwijk in de stad Groningen, is gebouwd in de jaren '20 van de vorige eeuw. De buurt bestaat uit beneden/bovenwoningen, gebouwd rondom een hofje met grondgebonden woningen. Vanwege de bijzondere stedenbouwkundige structuur en baksteenarchitectuur - sobere Amsterdamse School - is de buurt aangemerkt als beschermd stadsgezicht. De woningen zijn echter dringend toe aan een onderhoudsbeurt. Bovendien is de toekomstige verhuurbaarheid van met name de benedenwoningen onzeker. Eigenaar woningcorporatie In schakelt KAW in.

terug naar oorspronkelijke beeld, met kunststof kozijnen?
In de stadsvernieuwing van de vorige eeuw is het glas rechtstreeks in het kozijn geplaatst. Met als resultaat een sterk versoberd gezicht. Doel is nu het oorspronkelijke beeld zo veel mogelijk te herstellen. Wens van de opdrachtgever is daarbij kunststof kozijnen toe te passen. Kunststof en een oorspronkelijk beeld, het lijkt onverenigbaar. Toch is het gelukt, met instemming van Welstand en respect voor het originele ontwerp. Gekozen is voor het kozijntype 'Authentiek' van Europrovyl, waarbij nieuwe kozijnstijlen speciaal voor dit project zijn gemaakt. Kunststof kozijnen en ramen hebben nu de houten kozijnen vervangen. Ook zijn de oorspronkelijke 2,4 meter hoge deuren weer teruggebracht.


Andere ingrepen:
- vervanging van dakkapellen en goten;
- herstel metsel- en voegwerk;
- herstel balkons;
- buitenschilderwerk;
- aanbrengen van thermische / warmte isolerende voorzetwanden bij de buitengevels;
- vervanging houten begane grond vloeren door schuimbeton;
- renovatie keuken, toilet en douche;
- aanbrengen van geluidsisolerende voorzetwanden en plafonds.differentiatie
Naast onderhoud van de woningen is differentiatie in typologie en eigendom gewenst. Dit realiseren we door verticale samenvoeging en een deel van de woningen na de ingreep te verkopen. Alle huurwoningen, ook de samengevoegde, blijven onder de huursubsidiegrens

aanpak van de (semi-)openbare ruimte
KAW heeft ook een voorstel gedaan voor herinrichting van de openbare ruimte: de drie pleintjes en de semi-openbare binnenterreinen. Recreatie-/verblijfsmogelijkheden voor senioren en kinderen staan in dit voorstel centraal. Ook hebben de gezamenlijke entrees naar de binnenterreinen een andere kleurstelling gekregen. De tuinafscherming van de woningen is opnieuw vormgegeven met een stalen
hekwerk. Een draaipoort met een toepasselijk gevormd paneel geeft toegang tot de tuin.opdrachtgever
In, Groningen

omvang
renovatie: 212 woningen
samenvoeging: 46 tot 23, waarvan 13 voor verkoop 10 sociale huur.

aannemer
Rottinghuis' Aannemingsbedrijf bv, Groningen

aannemer kozijnvernieuwing
Europrovyl bv, Buitenpost

constructeur
Leen Bouw, Glimmen

status
in uitvoering, oplevering eerste fase maart 2003, eindoplevering zomer 2004

 

 


"Het Eiland" is een deel van de Oud Indische Buurt.

Het maakt onderdeel uit van het grote geheel De Korrewegwijk

Juli 2002 is gestart met de renovatie van een grondgebonden woning op het Rhijnvis-Feithplein 12.
Dit kwam mede door dat de woning niet verhuurd was en daardoor konden ze precies zien hoe en wat het beste was.
Zodra deze woning in zijn geheel was gerenoveerd kon hij dienst doen als Modelwoning en ook als inloopwoning voor de bewoners van het Eiland.
Tevens werd de gehele bovenverdieping door de Bouwondernemer in gebruik genomen als kantoor voor de renovatie periode.
Ook Anne Tillema van IN kreeg had daar zijn eigen kantoor.
Op de benedenverdieping werd een inloop ruimte gecreeerd waar bewoners op bepaalde tijden konden inlopen voor informatie. Wanneer ze aan de beurt waren om te gaan verhuizen naar een wisselwoning.
Daar was ook de mogelijkheid om de kleurstelling van de keuken uit te kiezen en het sanitair.
Hennie van Beek ( Projectleider In ) die in een later stadium werd bijgestaan door Roos van Oosten waren daar dan voor de bewoners van ''Het Eiland'' aanspreekbaar.

De echte renovatie is begonnen op 2 Oktober 2002 op het Borneplein, daarna Sumatralaan nummer 1 tot nummer 19.
Toen is men op het Rhjnvis-Feithplein met de even nummers verder gegaan en daarna de oneven nummers.
Via de Billitonstraat vanaf nummer 104 daarna het Billitonplein naar de Sumatralaan nummer 57
Toen dat gerenoveerd was begon men aan de Javalaan nummer 2 zo ging men door tot nummer 46 waarna de Billitonstraat oneven nummers aan de beurt waren. Zo ging men verder via de Billitonstraat naar de Sumatralaan terug naar nummer 21 dat was de allerlaatse woning van het Eiland.

Dit alles heeft geduurd tot de Bouwvak in 2004, en in oktober 2004 is de hele renovatie periode afgesloten.

 
De Modelwoning Rhijnvis-Feithplein

 
Copyright © Geert Reinders | All rights reserved.